Arjo Klamer - Wethouder in de gemeente Hilversum

[For English please scroll - Read More]

Zoals reeds aangekondigd, is Arjo Klamer vanaf heden-partime wethouder in de gemeente Hilversum. Zie hieronder een foto van de be√ędiging op 7 mei j.l.

[English]

As already announced, Arjo Klamer is from now on par time alderman in the municipality of Hilversum. See a photo of the inauguration on 7 May below: