The ACEI is a membership society governed by a constitution and elected officers. Elections take place every two years after the plenary conference. The President, President-Elect and Past President each hold office for two years; members of the Executive Board hold office for six years and two are elected every two years. It´s the ACEI´s policy to encourage broad international participation in all its offices. The President-Elect is responsible for the programme for the next biennial conference and becomes President at the Annual General meeting held during that conference.

ACEI Web Site

Crafts Coucil NL Website

Ambachten en ambachtelijke technieken dreigen wereldwijd verloren te gaan. Er is veel goede wil voor behoud, maar de individuele acties die ondernomen worden zijn weinig georganiseerd en de aanwezige kennis is versnipperd. Hoe verzekeren we dat ambachtelijke vaardigheden en technieken van de ene generatie naar de volgende worden doorgegeven?

crafts.nu is het platform waar vakmanschap beoefend, ontwikkeld, overgedragen en geactualiseerd wordt.
Een plek waar ambacht, kunst, fashion, design, erfgoed en vakmanschap samenkomen.
Uitgaande van de expertise van de ambachtsman/vrouw willen we de toepassing van de ambachtelijke technieken voor de toekomst garanderen door deze op innovatieve wijze over te dragen op de jongere generatie. Om het leren met de handen te stimuleren, nieuwe producten te ontwikkelen, nieuwe betekenissen te genereren en om bij te dragen aan een levendige ambachtseconomie.

Crafts.nu is het digitale platform van Crafts Council Nederland (CCNL)
en is opgericht door Marion Poortvliet en Willemien Ippel

Creare Web Site

CREARE has the mission to advance research and education in cultural economics. The aim is to gain a better understanding of the challenges that we encounter in the interface between culture, the arts and the economy and to enable practitioners in the cultural field and students to acquire knowledge of new insights that research generates.

CREARE wants to meet the increasing need for knowledge about and understanding of the economics of the cultural sector and the relevance of the cultural sector for the economy. CREARE wants to contribute to the ongoing conversations on the relationship between economy, the arts and culture in various disciplines.

In its courses CREARE will present a broad cultural economic perspective and will show how this perspective is important for all kinds of issues and a great variety of topics, including the creative industries, the future of museums, the workings of the art market, the values of cultural heritage, cultural policies, tax incentives, mecenat, sponsorship, craft and craftsmanship, the particularities of cultural organizations, cultural entrepreneurship, creative cities, creative processes, the labor market for artists, the economics of design, and the economics of architecture. CREARE promotes research in all these topics.

CREARE works in partnership with various educational and research institutes as well as cultural organization to organize courses in countries all over the world.

FOW Web Site

De Stichting Filosofie Oost-West (FOW) biedt een uiteenlopend programma van lezingen aan, bedoeld voor mensen die zich breed willen verdiepen in filosofische, spirituele en religieuze tradities wereldwijd en de vertaalslag willen maken naar het dagelijks leven. Filosofie heeft namelijk naast de intellectuele een sterk praktische waarde: de existentiële vragen vormen een belangrijk aandachtspunt. Deze beide waarden - van zowel de westerse als de oosterse filosofie - poogt de FOW te verenigen. Het corps van vaste en gastdocenten bestaat uit meer dan vijftig Nederlandse en Vlaamse geleerden en wetenschappers die zijn gespecialiseerd in voor FOW relevante disciplines.

 

Atelie Web Site

Wij onderzoeken, adviseren en ondersteunen het culturele veld in hedendaagse uitdagingen met hoofd, hart en handen.

Stichting Atelier voor Creativiteit en Cultureel Ondernemerschap (Het Atelier) is begin 2012 opgericht door Arjo Klamer en Cees Langeveld, beiden hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Erik Nanninga, ondernemer. Het Atelier werkt als bureau met verschillende mensen en organisaties samen aan projecten.

Verandering

In de kunst- en cultuursector was de rol van de overheid lange tijd dominant. Door de recente bezuinigingen zal de overheid voor het eerst echt een stap terug doen. Welke verhouding tussen en bijdrage van de overheid, de markt, de sociale en persoonlijke sfeer nu gemeengoed gaat worden hangt af van de flexibiliteit, daadkracht en creativiteit van de kunst- en cultuursector zelf.

Daarom

is het tijd voor het kunst- en cultuurveld om zich te herijken en opnieuw haar bestemming te articuleren. Om zowel culturele, sociale als economische waarden in ogenschouw te nemen in de zoektocht van het veld naar creativiteit en ondernemerschap. Meer over de visie

Dat geldt voor culturele organisaties net zo goed als voor overheden, fondsen en andere partijen die een rol spelen in de wereld van kunst en cultuur.

Dus

stellen wij ons ten doel om organisaties binnen het culturele veld te onderzoeken, adviseren en praktisch te ondersteunen bij de zoektocht naar de culturele, sociale en economische waarden die zij realiseren en zouden kunnen realiseren. Meer over onze eigen waarden