Education
    Ph.D. in Economics, Duke University, May, 1981
    "Doctoraal Examen" in Economics, University of Amsterdam, 1978
    "Kandidaats Examen" in Econometrics, University of Amsterdam, 1973


Current Position
    Lector Fontys Academy for creative industries, 2012 – present.
    Professor in the Economics of Art and Culture, Erasmus University Rotterdam 1994-present
    Research Professor of Economics, The George Washington University, 1995-present


Previous Positions
    Dean Academia Vitae Deventer, 2005-2010
    Research Professor of Economics, The George Washington University, 1995-2002   
    Associate Professor of Economics, The George Washington University, 1990-1994
    Lecturer in the economics program of the Foreign Service Institute economics program of the Foreign Service Institute 1991-1994
    Visiting Associate Professor, Duke in Amsterdam program, Spring 1988 - 1990
    Visiting Associate Professor, University of Iowa, 1987-1989
    Assistant Professor, Wellesley College, 1981-1987

Academic Honours
    National Endowment for the Humanities Fellow, 1985-1986
    Hoover Fellow, Duke University, 1978-1979
    Fulbright Fellow, 1977-1981


Professional and voluntary activities
    Chairman Crafts Council NL
    Chairman supervisory board foundation Filosofie Oost West
    Chairman Stichting Economie en Cultuur
    Member of American Economic Association, History of Economics Society, URPE, Society of Cultural Economics.
    Member of Executive Board Association of Cultural economics
    Member Board of Rotheater, Rotterdam
    Member Board of Grafisch Lyceum Rotterdam
    Chair Stichting Kinder Kunsthal (-december 2004)
    Member Board Stichting Boymans
    Treasurer Stichting “Stop de uitverkoop van de beschaving”
    Chairman Stichting “Filosofie Oost-West”
    Member Board Stichting Onbegrend Talent

Publications: books

Economie voor in bed, op het toilet, of in bad. Rotterdam, BBNC, 2011

Pak Aan, Hilversum, Stichting Economie en Cultuur, 2011

Speaking of Economics, London, Routhledge, 2006

In Hemelsnaam, Kampen, Uitgeverij Ten Have, 2005

Het Verhaal van Geld, with Harry van Dalen, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1998
Revisited in April 2009.

De Illusie van Volledige Werkgelegenheid, with L. van der Laan en J. Prij, 1997

Kansen voor de eeuwige student: het belang van cultureel kapitaal voor de kennissamenleving, with Olav Velthuis,  Zoetermeer, OC & W, 1996

Dutch Welfare: A Case Apart, Zellik, Belgium Centre for the New Europe, 1996, ISBN 9075724071

The Value of Culture, Edited. Amsterdam, Amsterdam University Press and Ann Arbor, University of Michigan Press, 1996

Telgen van Tinbergen: Het Verhaal van Nederlandse Economen, with Harry van Dalen, Amsterdam, Balans, 1996

Verzuilde Dromen: 40 jaar SER, Amsterdam, Balans, 1991

The Making of an Economist, with David Colander, Boulder, Westview Press, 1990.

US versus Europe, Amsterdam, Multimedia, 1989

The Consequences of Economic Rhetoric, edited with D.N. McCloskey and Robert M. Solow, New York, Cambridge University Press, 1988

Conversations with Economists: New Classical Economics and Their Opnonents Speak Out on Current Controrversies in Macroeconomics, Totawa, Rowman and Allanheld, 1983 (Published in England under the title The New Classical Macroeconomics: Conversations with New Classical Economists and Their Opponents,  Wheatsheaf, 1984. Translated into Japanese, French, Polish, Spanish, Portuguese and Chinese

Publications: scientific articles
Klamer, A. & Dekker, E. (2014). About Doing the Right Thing as an Academic Economist. In G.F. DeMartino (Ed.), Oxford Handbook on Professional Economic Ethics. Oxford: Oxford University Press.

Cultural heritage policies. A comparative perspective. In I.  Rizzo and A. Mignosa (ed.). Handbook on the economics of cultural heritage. With  Anna Mignosa and Lyudmila Petrova. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 2013, pp. 37 - 86

The Values of Cultural Heritage. In Ilde Rizzo and Anna Mignosa (eds). Handbook on the Economics of Cultural Heritage. Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing. 2013, pp. 421-437

“A grant perspective: Bouldings’s grant economics revisited”. In Wilfred Dolfsman and Stefan Kesting (eds). Interdisciplinary Economics: Kenneth Boulding’s engagement in the sciences. London: Routledge, 2013, pp. 440-449.

“Kunstenaars als culturele ondernemers”. In: De Kunstenaar als ondernemer Tielt: Lannoo Campus, 2011, pp. 85-94.

"Cultural entrepreneurship" Review of Austrian Economics 24 (2) (2011), p. 141.

“Kunstenaars als culturele ondernemers”. In: De Kunstenaar als ondernemer Tielt: Lannoo Campus, 2011, pp. 85-94.

“Friedrich von Hayek, 2010”. In Conservatieve Vooruitgang: de grootste denkers van de 20ste eeuw with Paul Teule, Claudine de With. Editors: Thierry Baudet en Michiel Visser. Amsterdam: Bert Bakker, juni 2010 p. 301 - 315

“Trading Economics Across the Atlantic: Jan Tinbergen and Milton Friedman”, with Harry van Dalen in: Four Centuries of Dutch-American Relations, 1609-2009. New York: SUNY Press, 2009, pp. 773-784

“Stop de uitverkoop van energiebedrijven”, in: MeJudice, jaargang 2, 17 juni 2009

“Economisch Denken in beweging”, in: TPE Digitaal, december 2009

“Anonieme Weldoeners: Het belang van private cultuurfondsen”, with C. de With in: Boekman – Particulier Initiatief, vol. 76, pp. 47-57 2008

“The Role of the Third Sphere in the World of arts”, in: Ayata, B. (2007) Kulturekonomi Konsten att fanga osynliga (Studentlitteratur)

“Van publieke naar gemeenschappelijke ruimte”, in: AIR Stedelijkheid als rendement (Haarlem; Trancity), pp.102-117, 2007

“Financing the Arts: The consequence of Interaction among Artists, Financial Support and Creativity Motivation”, with L. Petrova, Journal of Arts Management, Law and Society, 37(3) pp. 245-256, 2007

“Funding the Arts and Culture in the EU”, with L. Petrova and A. Mignosa, Journal of Cultural Economics, 5 (4), 2007

“Het ideaal van de academie. Het Nederlandse universitaire klimaat”, in: Roodkoper, vol. 9, no. 4, Winter 2004-2005, pp. 24-25

“Creatieve financiering van creativiteit”, in: Boekmancahier, vol. 17, no. 62, pp. 6-11, Winter 2005

“Is there such a thing that called scientific waste?”, with H.P. van Dalen, in: Discussion Paper Tinbergen Institute, no.5, TI 2005-005/1, January 2005, 20 pages

“Europa is te groot”, in: Internationale Spectator, vol. 58, no. 12, December 2004, pp. 592-596

“The Economic Nonsense of Cultural Diversity”, in: Cultural diversity, Special Edition: 70th Anniversary British Council, British Council, London, 2004, pp. 20-39

“Cultural goods are good for more than their economic value” in: Culture and Public Action, V. Rao and M. Walton (eds.), Stanford University Press, Stanford California, 2004, pp. 138-162

 “Property and possession: The moral economy of ownership”, in: Having: property and possession in religious and social life, W. Schweiker & C. Mathewes (eds.), Eerdmans Publishing, Cambridge (U.K.) 2004, pp. 337-352

“Borders matter: why the Euro is a mistake and why it will fail”, in: The price of the Euro, J. Ljungberg (ed.), Palgrave Macmillan, New York 2004, pp. 29-43

“Waarden doen ertoe in de economie”, in: Bijdragen aan waarden en normen, P. de Beer & C.J.M. Schuyt (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2004, pp. 275-299

"Visualizing the economy", in: Social Research, vol. 71, no.2, Summer 2004, pp. 251-262

“De economisch-filosofische manuscripten; een postmoderne Marx”, in: What’s left?; klassieke teksten ingeleid door socialisten van nu, R. van Raak (eds.), Uitgeverij Veen Magazines BV, Diemen, Autumn 2004, pp. 33-40

“Private financiering van kunsten beter dan subsidie”, in: ESB- Magazine, vol. 89, no. 4443, September 2004, pp. 474-475

“Tijd voor sociaal en cultureel kapitaal”, with D. Kombrink, in: Arbeid, Tijd en Flexibiliteit, A. Witteveen et al. (eds.), Scriptum, Schiedam, 2004, pp. 226-239

“De gift centraal in de economie”, in: Sociale Interventie, vol. 12, no. 3, Autumn 2003, pp. 11-18

“A pragmatic view on values in economics”, in: Journal of Economic Methodology, vol. 10, no.2, June 2003, pp. 191-212

“Value of Culture”, in: A Handbook of Cultural Economics, Ruth Towse (ed.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), 2003, pp. 465-469

“Gift economy”, in: A Handbook of Cultural Economics, Ruth Towse (ed.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), 2003, pp. 243-247

“Social, cultural and economic values of cultural goods”, in: Cultural Economics, Japan Association for Cultural Economics, vol. 3, no.3, March 2003, pp. 17-38

“De waarden van het neoklassieke wereldbeeld”, in book: De waarde van instituties (Hans van de Broek & Ton Bevers (eds.), pp. 181-195, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2002

“Attention and the art of scientific publishing”, with H.P. van Dalen, in: Journal of Economic Methodology, vol. 9, no. 3, November 2002, pp. 289-315

 “The economics of scientific publication: introduction”, with Esther-Mirjam Sent, in: Journal of Economic Methodology, vol. 9, no. 3, November 2002, pp. 265-273

“Accounting for social and cultural values”, in: De Economist, vol. 150, no. 4, 2002, pp. 453-473

“Borders matter”, In: Tijdschrift voor humanistiek, vol. 3, no. 10, June 2002, pp. 79-89

‘Waarden doen ertoe voor een bedrijf”, with R. Thung and M. de Jeu, In: Filosofie in bedrijf, vol. 13, no.3, September 2001, pp. 22-34.
 
“Leidt concurrentie tot verspilling?”, with H.P. van Dalen, In: Economisch Statistische Berichten, Vol. 86, No. 4316, June 2001, pp. 532- 534

“Making sense of economists: from falsification to rhetoric and beyond”, In: The Journal of Economic Methodology, vol. 8, no. 1, March 2001, pp. 69-75

“Ongelijkheid in Context”, In: Met het oog op 2001: De toekomst van het sociale domein verbeeld in elf essays, red. Prof.dr. Paul Rademaker, De Balie, 2001, pp. 85-92

“Late modernism and the loss of character in economics”, with S. Cullenberg, J. Amariglio and D.F. Ruccio, In: Post-modernism, economics and knowledge (economics as a social theory), 2001, pp. 72-96

“Het loopt niet zo’n vaart, een economische beschouwing over de Nieuwe Economie, versnelling en onthaasting”, with H.P. van Dalen, In book: Een nieuwe economie, een bevrijde tijd?, by C. Hogerhuis a.o., Publisher Kok, Kampen, 2001, pp. 45-48

“De markt is ook maar een verhaal”, In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 1, no. 4, December 2000, pp. 15-22
 
“Moreel Eigendom”, In: Economisch Statistische Berichten, volume 85, no. 4281, 17 November, 2000, p. 919

“The Double-Sidedness of Money”, with Hendrik P. van Dalen, In: Etnofoor (Antropological magazine), vol. 13, no.2, Fall 2000, pp. 89-103
 
“The Economics of Attention”, with Anna Mignosa and Olav Velthuis. In: JACE (Japanese Association for Cultural Economics), March 2000, pp.1-7

“Paying for the Past: the Economics of Cultural Heritage”, with David Throsby.
In: World Culture Report 2000; Cultural Diversity, Conflict and Pluralism, Parijs, Unesco Publishing, 2000: pp. 130-145

“The Values of Cultural Heritage: Merging Economic and Cultural Appraisal” with P.W. Zuidhof, In: Economics and Heritage Conversation, Los Angeles: Getty Conservation Institute, 1999
 
“The Crowding Out of Academic Economists: The Case of Nafta” with Jennifer Meehan, In: Robert F. Garnett Jr., What Do Economists Know?, London: Routledge, 1999, pp. 65-85

“Een neotraditionalistisch Perspectief van een cultuureconoom”, In: Gert van Dijk en André Hielkema (red.)  De Menselijke Maat: Humaniteit en Beschaving na 2000, Amsterdam: Arbeiderspers, 1999, pp. 117-134

“Een Barbaarse Wetenschap”, in: Economisch Statische Berichten, 18 December 1998, pp. 960-962

“Kijken, niet kopen? Grenzen van de economie en media”, with P.W. Zuidhof voor cursus:  “Grenzen van de economie”, Open universiteit, May 1998, pp. 75-95

“In Search of Identity: Economics and Values”, In: Democracy, Social Values and Public Policy, edited by Milton M. Carrow, Robert Paul Churchill and Joseph J. Cordes, Westport: Praeger, 1998, pp. 73-90

“Is Europa een Gemeenschap?”,  In: De Prijs van de Euro, Geert Reuten, Kees Vendrik and Robert Went (red.), Amsterdam: Van Gennep, 1998, pp. 74-87

“De Markt als Cultuur”, In: De Ideologie van de Markt, Philip Quarles van Ufford, Fleur Thomese and Bertjan Verbeek (red),  Bussum: Coutinho, 1998, pp. 95-108

“Blood is Thicker than Water: Economists and the Tinbergen Legacy”,  with Harry van Dalen. In: Peter A.G. van Bergeijk, A Lans Bovenberg, Eric E.C. van Damme en Jarig van Sinderen,  Economic Science and Practice: The Roles of Academic Economists and Policy-makers, Cheltenham, Edgar Elgar, 1997, pp. 60-91

“The Value of Cultural Heritage”, In: Michael Hutter and Ilde Rizzo (eds), Economic Perspectives on Cultural Heritage, London: Routledge, 1997, pp. 74-90

“Een cultureel-economisch perspectief op de Wet op het Notarisambt”, In: Justitiële Verkenningen 2, 1997, pp. 33-39

“Economie en Macht”, In: Gerard van Tillo en Leni Jansen (red), Bloemen voor de Macht, Kampen: Kok, 1996, pp. 35-41

“De Waarden van Nederlandse Economen”, with Harry van Dalen, In: Economische Statistische Berichten, vol. 81, pp. 444-448, Also published in: Jaarboek Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 1996

“Economic Aspects of Cultural Exchange”, In: Trading Culture, Gatt, European Cultural Policies and the Transatlantic Market, Annemoon van Hemel, Hans Mommaas and Cas Smithuijsen eds. Amsterdam,  Boekmanstichting, 1996

“Reaffirming the Value of Culture”, In: Boekmancahier, March 1996, pp. 78-84

“The Value of Culture”, In: Boekmancahier 25, 1995, pp. 298-309

“Feminist Interpretive Economics, Comments on chapters by Strassmann and Polanyi, and Feiner”, In: Edit Kuiper and Jolande Sap (eds), Out of the Margin (London: Routledge, 1995), pp. 167-174

“A Rhetorical Perspective on the Difference Between European and American Economists”, In: Kyklos 48, 1995, pp. 231-240  Reprinted in: Jaarboek Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 1996/96

"One Quarter of GDP is Persuasion", with D.N. McCloskey, American Economic Review, vol. 85, no.2, May 1995, pp. 191-195

“Rhetorical Obstacles in the Teaching of Economics”, In: W. Gijselears, D. Tempelaar, P. Keizer, J. Blommeart, E. Bernard and H. Kasper (Eds) Educational Innovation in Economics and Business Administration: The Case of Problem-based Learning, Kluwer Academic Publishers, 1995

“The Conception of Modernism in Economics: Samuelson versus Keynes”,  In: Sheila Dow and John Hillard (ed.), Keynes, Knowledge and Uncertainty, London: Edgar Elgar, 1995, pp. 318-333

“De Toekomst van ‘Homo Economicus’ ”, In: A.C. Zijderveld (eds) Kleine Geschiedenis van de Toekomst. Kampen: Kok Agora, 1994,  pp. 95-101

“So What's an Economic Metaphor”, with Thomas Leonard,  In: Natural Images in Economics, edited by Phillip Mirowski, Cambridge:Cambridge University Press, 1994

 “Formalism in Twentieth Century Economics”, In: Peter J. Boettke, The Elgar Companion to Austrian Economics,  London: Edgar Elgar, 1994, pp. 48-53
 
“Modernism in Economics: An Interpretation beyond Physics”, In: Neil de Marchi (ed.), Non-Natural Science: Reflecting on the Enterprise of More Heat than Light, Durham: Duke University Press, 1993, pp. 223-248

“Academic Rhetoric in the Policy Arena: The Case Capital Gains Taxation”, with Joseph Cordes and Thomas Leonard, In: Eastern Economics Journal, 19, Fall 1993, pp. 459-479

“Consumption as a Communicative Activity”, In: The Consumption of Time and the Timing of Consumption, Edited by G. Antonides and W.F. van Raaij, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1992

“Exogenous Factors in Neoclassical Macroeconomics”, In: Ulf Himmelstrand, Interfaces in Economic and Social Analysis, London: Routledge, 1992, pp. 174-91

“Academic Dogs” In: Educating Economists, edited by David Colander and Reuven Brenner, University of Michigan Press, 1992, pp. 49-60

“On Interpretive and Feminist Economics”, In: Economics, Culture and Education,  Festschrift for Mark Blaug, edited by G.K. Shaw,  Aldershot and Edward Elgar, 1991, pp. 133-144

“Toward the Native Point of View”, In: Economics and Hermeneutics, Donald Lavoie (ed.), Routledge, 1991, pp. 19-33

“Het economisch verhaal”, In: Op Verhaal Komen, Frank Ankersmit et. al. (eds.), Kampen: Kok, 1990

“The Textbook Presentation of Economic Discourse”, In: Economics as Discourse,  Warren Samuels (ed.), Boston: Kluwer, 1990, pp. 129-154

“The Rhetoric of Disagreement”, with D. N. McCloskey, In: Rethinking Marxism, Fall 1989, pp. 140-161

“Conversation with Sir John Hicks”, In: Journal of Economic Perspectives, Fall 1989

“Negotiating a New Conversation about Economics”, In: The Consequences of Economic Rhetoric, 1989

“Economics in the Human Conversation”, with D. McCloskey, In: The Consequences of Economic Rhetoric, 1989

“Conversation with Amartya Sen”, In: Journal of Economic Perspectives, Winter 1988

“Economics as Discourse”, In: The Popperian Legacy, Neil de Marchi and Wim Driehuis (eds.), New York: Cambridge University Press, 1988

“A Rhetorical Interpretation of the Panel Discussion on Keynes”, In: Research in the History of Economic Thought and Methodology.  Warren Samuels (ed.), JAI Press, 1987

“As if Economists and Their Subjects Were Rational…”, In: The Rhetoric of the Human Sciences,  John Nelson, Allan Megill, and D. N. McCloskey (eds.), Wisconsin university Press, 1987

“The Making of an Economist”, with David Colander, in: Journal of Economic Perspectives, Fall 1987, pp. 95-112

“La Nouvelle Economie Classique”, In: Theories de la Crise et Politiques Economigues,  André Grjebine (ed.) Editions de Seuil, 1986

“Levels of Discourse in New Classical Economics”, In: History of Political Economy, Summer 1984, pp. 263-90

“Empirical Arguments in New Classical Economics”, Economie Appliqee, 36, 1983, pp. 229-254

“The Financial Structure of Small and Medium Sized Corporations 1969-74: An Empirical Research”, with Hans Mastenboek and Johan v.d. Velde, Amsterdam 1977, (in Dutch)

Recent Nonscientific Publications
“De 4 waarden van de Klassieken”. Tijdschrift voor Liberal Arts. Januari 2014.
“Ambachten ouderwets? Nee, ze zijn de toekomst.” Trouw. 27 december 2013.
“Niet nog meer regels, een goede bankier heeft vooral een moreel kompas nodig”. With George Möller. Het  Financieel dagblad. 7 december 2013.
“Niet meer, maar beter”. Het vermogen van geld – Triodos Bank. Winter 2013.
 “Het traditionele ambacht is de basis – opinie”. In: Gouden handen. Ambachten in Nederland. Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Bilthoven: Pharos Uitgevers. 2013, pp. 54 – 55.
“Thuis is een social goed”. In: Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen. Manuala Kalsky (ed.) Almere: Parthenon. 2013, pp. 51 – 65.

“Dit is het moment voor het onderwijs”. Kunstgebouw Magazine. Fall 2013.

“Een pleidooi voor een sterke samenleving en het vertrouwen in informele regels”. In: Merkbaar minder regeldruk. Actal, 2013.

 “Hoezo crisis? Zo rijk waren we nog nooit”. NRC Handelsblad. 24 december 2012.

 “Kruidenier negeert de vakman.” De Volkskrant. 7 augustus 2012.

“Vakanties zijn heel duur – en heilig” Trouw. 21 juli 2012

“Met je handen werken is niet voor de dommen” Sociale Vraagstukken. 30 mei 2012

“Hoogtijd voor herwaardering creatief vakmanschap” Reformatorisch dagblad. 11 mei 2012.

“Waardeer Vakmanschap”. Koploper nr. 1 februari 2012.

“Wat is kunst ons waard?” NRC Handelsblad, cultureel suplement, 5 januari 2012.

“Het wordt tijd voor een waardeneconomie.” De Republikein. 2 december 2011.

“De guldenkwesite of de kostbare les van een onmogelijk project.” Me Judice. 25 november 2011
"Europa is een neoliberaal project van technocraten". Trouw, 22 november 2011

"Redding van euro zet democratie buitenspel". NRC Handelsblad, 3 november 2011

"Een goede vader en echtgenoot zijn is belangrijker dan mijn carriere". Interview. Sophie. November 2011
“Ook met oplossing van de schuldencrisis is de euro niet veilig”. Me Judice. 6 oktober 2011

“The Euro is bound to fail, and that is a good thing”. FSA Fiducie, early September 2011

“Elke vaardigheid en elke wetenschap – evenals elke handeling en elke keuze – is, zo neemt men algemeen aan, gericht op iets goeds.”Interview with Klamer. Trouw, 8 augustus 2011

“Economen uiten felle kritiek op plan Zijlstra”. De Volkskrant, 15 juni 2011

“We hebben veel meer nodig dan zo’n economische regering”. NRC, 19 augustus 2011

“Elke vaardigheid en elke wetenschap – evenals elke handeling en elke keuze – is, zo neemt men algemeen aan, gericht op iets goeds.” Interview with Klamer. Trouw, 8 augustus 2011

“Economen uiten felle kritiek op plan Zijlstra”. De Volkskrant, 15 juni 2011

“Laten we stoppen met elkaar de put in praten”. Brabants Dagblad, 23 mei 2011

“Wat is de meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment?”. De Groene Amsterdammer, 19 april 2011. Website

“Huur vaker een artiest in”. NRC Handelsblad, 28 januari 2011, pagina 20.

“Guldens en florijnen in plaats van de euro”. De Volkskrant, 22 december 2010

“Ook schoonheid vraagt om offers” in Volzin, 24. 17 december 2010, 10-11

"Soms moet je dingen kapotmaken om nieuwe dingen te realiseren" Interview in Erasmus Magazine, 2 december 2010, nummer 8. Pagina 10 – 12

“Festivals in Crisistijd: Naar een beter sponsorbeleid”. Met Claudine de With. Boekmancahier 83, november 2010

“Tools. Invloed en vertrouwen: Gereedschap voor analyse en praktijk”, door Arjo Klamer en Pauline Voortman, Leren in organisaties 10, oktober 2010. p 27 - 29

“Eenmaal lid, altijd lid.” De Republikein. De Zeuro Nummer 3, september 2010, jaargang 6. Pagina 6 – 10

“Weg met die sleetse excuses”. 27-08-2010. NRC Handelsblad, katern 3 pagina 4

“De euro? Een ideologie!” Arjo Klamer, 07-05-2010, De Volkskrant

“Eerherstel voor de docent”, column in LRPLN 5/2009

“Maak de rector weer hoofd van de universiteit”, opinie NRC Handelsblad, 2 september 2009

“Crisis: beschaving is een voortgaand project”, column Waterland Stichting 44/ 2009

“Niemand is gebaat bij objectieve adviezen over kunst”, opinie NRC Handelsblad, 3 november 2009

“Iedereen voelt aan zijn water dat het niet om winst gaat”, Maz!

“Hoe de economische waarde van cultureel-historisch erfgoed te realiseren en tegelijkertijd zijn culturele waarde te bewaken”, in Het Cultuurhistorisch argument, december 2009

“Aristoteles voor ondernemers”, interview in: Financiële Dagblad, januari 2008

“Corporaties: geef jezelf terug aan de gemeenschap”, interview in: Aedes Magazine, September 2007

“Hallooo is daar iemand?”, interview in: Intermediar, August 2007

“Geven en ontvangen. Geven is cement van de samenleving”, in: Jonas, no. 100, December 2005, pp. 28-31

“Economie gaat over moraal”, interview in: Volzin, vol.4, no. 15, August 2005, pp. 6-11

“Europa heeft het gevaar in zich om samenlevingen te ondermijnen”, in: De Waarde van Europa, Wormer, Immerc B.V. 2005, pp.65-68

“Het monetaire drama van Europa”, in: Op welke Grond rust deze Wet?, Amsterdam, Van Gennep, 2005, pp. 22-29

“De Waarde van de Volkscultuur”, in: Volkscultuur en Samenleving, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, 2005, pp. 11-15

 “Waarom is er geen gesprek tussen dichter en economen?”, in: Letteren Wetenschap Samenleving. Over de zin van Letterenstudies voor wetenschap en maatschappij, 2005, pp. 27-44,

“Het ideaal van de academie. Het Nederlandse universitaire klimaat”, in: Roodkoper, 2005, vol. 9, no. 4, pp. 24-25

“De economie anders denken”, in: ESB-magazine, vol. 90, no. 4457 , april 2005, pp. 147

“De verregaande en onfortuinlijke invloed van het economisch denken”, in: ESB- Magazine, vol. 89, no. 4447, November 2004, pp. 557

“De grens van het individualisme is in zicht”, interview in: OSMOSE, kwartaalmonitor van de Stichting Maatschappij en Onderneming, vol. 30, no. 4, December 2004, pp. 4-7

“Lavenarbeid”, in: Propria Cures, vol. 115, no. 11/12, December 2004, pp. 16

“Arjo Klamer en Evert Verhagen in gesprek”, interview in: Mozaïk, Vol.1, No.3, October 2004, pp. 2-3

“Op zoek naar de creatieve klasse”, interview in: P.M. Den Haag, vol. 3, no. 16, September 2004, pp. 10

“Wie veel wil uitgeven, moet ook veel werken”, in: Erasmus Magazine, vol. 8, no. 2, September 2004, pp. 19

“Laat rijke kunstliefhebbers meer betalen”, in: De Volkskrant, 30 August 2004, pp. 7

“Wanneer een volk dwars gaat liggen, dan ligt heel Europa vast”, interview in: Economisch Magazine, vol. 17, no. 3, June 2004, pp. 26-27

“Vakantie is nergens goed voor”, in: NRC Handelsblad,  3 July 2004, p. 13

“When being virtuous makes sense”, with Altuğ Yalçintaş, in: Aelementair, vol. 3, no.4, May 2004, pp. 10-12

“Europa…hoe lang nog?”, in: Plus magazine, vol. 15, no. 5, May 2004, pp. 30-34

“Minder Europa voor meer democratie”, interview in: TerZake Magazine, May 2004, pp. 28-29

“Pas op voor economisch denken”, in: Friesch Dagblad, vol. 3, no. 18, 1 May 2004, pp. 18-19

“Good governance: niet verschuilen achter regels, maar verantwoording nemen”, interview in: Governance 2004; een perspectief in beweging, Ministerie van Justitie, Den Haag, April 2004, pp. 20-23

“De Euro en het stabiliteitspact zijn ingevoerd om de verzorgingsstaat doelbewust om zeep te helpen”, interview in: Tribune, April 2004, vol. 40, no. 4,  pp. 16-21

“In Hemelsnaam”, in:  Economische Statische Berichten, vol. 88, no. 4422, December 2003, pp. 611

“Terug naar de Gulden”, in: Katholiek Nieuwsblad, vol. 21, nr. 12/13, 19 December 2003, pp. 10

 “Zonder sterke unie wordt een munt niet stevig“, in: De Volkskrant, 12 December 2003, pp. 7

“Comeback van de gulden is mogelijk”, in: GPD bladen, 29 November 2003

“Thatcher-achtig beleid funest voor de samenleving”, interview in: Filosofie-magazine, October 2003, jg. 12, nr. 8, pp. 11

“Meet met mate”, in: Bulletin, uitgeverij Unie voor Christelijk Onderwijs, jg. 32, nr. 5, October 2003, pp. 12-14

“De waardering van cultureel erfgoed; commerciële uitbating van musea”, in: Museumpeil,  no. 20, Fall 2003, pp. 4-6

“Adam Smith: tijd voor een herwaardering van zijn denken”, in: Filosofie in bedrijf, vol. 15, no. 3, September 2003, pp. 2-6

“Wie betaalt de retro? Een economische analyse”, in:  S&RO (Stedebouw & Ruimtelijke Ordening), vol. 84, no.3, June 2003, pp. 31-34

“Gränser kvittar inte: Varför euron är ett misstag och varför euron kommer att misslyckas”, in: Eurons Pris: Europeiska forskare om EMU, J. Ljungberg (red.), 2003, Danmark, Agora: pp. 44-66

“Grenzen doen ertoe”, in: Jaarboek 2002/2003 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Lemma/ ESB, Utrecht, 2003, pp. 172-173

“Het huidige subsidiestelsel valt niet te handhaven”, interview in: TM- magazine, May 2003, vol. 7, no. 4, pp. 36-39

“Problemen oplossen geeft een fijn gevoel”, interview in: Trouw, 30 April 2003, pp. 16

“Kansspelbeleid vergt heldere afspraken en regelgeving”, interview in: Automaten, Vol. 17, nr. 11, March 2003, pp. 16-19

“Wie adopteert de haven”, interview in: Het onzekere voor het zekere nemen!, H.W.H. Welters & P.W. de Langen (eds.), 2003, pp. 61-63

“Méér dan een package deal, cultuurtoerisme in Nederland”, with E. Pruijmboom, in: Stichting Ons Erfdeel, vol. 46, no.1, February 2003, pp. 93-101

“Europa genegeerd in Nederlandse verkiezingsstrijd”, in: Trouw, 22 January 2003

“Economisch, sociaal en cultureel kapitaal”, in book: Sturen op statistieken, CBS, Utrecht, 2003, pp.50-51

“Een altaar voor de wetenschap”, interview in: Trouw, 9 January 2003, pp. 13-15

“Bron van inspiratie”, in: Rooilijn, vol. 36, no.1, January 2003, pp. 13-17

“Van een economie van de kunst naar een kunstmatige economie…en de rest”, with: Liesbeth Noordegraaf, in: Interakta; Grootstedelijke Reflecties over kunst & openbare ruimte (H.Oosterling & S. Thissen eds.), Rotterdam, 2002, pp. 89-93

“In de kunsten gaat het niet om de vraag, maar om het gesprek”, in: Christen Democratische Verkenningen, 2002, no.7,8,9, 2002, pp. 180-185

“Dwaling in het paradijs?”, in book: Positie kiezen in het paradijs?, BNA debating, December 2002, Ouderkerk a/d Amstel, pp. 34-35

 “Grenzen doen ertoe”, in: ESB Magazine, vol. 87, no. 4382, 8 November 2002, pp. 799

“Uitbreiding EU is als het binnenhalen van het Paard van Troje”, in: Forum magazine, vol.8, no.20, Oktober 2002, pp. 26-27

“Ik vind het geweldig om zelf ook te preken”, interview in: Trouw, 2 Oktober 2002, pp. 14

“Op zoek naar nieuwe bronnen”, interview in: Trouw, 3 Oktober 2002, pp. 15

“Consumeren als middel, niet als doel” interview in: Bioscope, no.14, Autumn 2002, pp.30-31

“Europa wordt nu te groot” in: Het Friesch Dagblad, 19 December 2002, pp. 5

“Het paard van Troje”, in: Erasmus Magazine, vol.6, no.3, 26 September 2002, pp. 18-19

“Profissao empresarte”, interview in: Fortunas & Negocios, vol.11, no. 126, September 2002, pp. 84-87 (Portugese magazine, 5027759202)

 “De wereld op zijn kop”, in: NRC Handelsblad, 7 September 2002, pp. 9

 “Grenzeloos verlangen in een wereld van schaarste”, in: Filosofisch magazine, vol. 11, no.6, July/Aug. 2002, pp. 36-39

 “Arjo Klamer wil in Dordrecht een klassieke universiteit stichten”, interview in: VAWO, vol. 34, no. 3, July 2002, pp. 4-5

 “Ik vind Europa een weinig aantrekkelijk verhaal”, interview in: Solidariteit, no. 107, June 2002, pp. 8-9

“Schaarse middelen koesteren”, interview in: Intercom, magazine van het Leger des Heils, vol. 9, no.3, April 2002, pp.4-5

“Het effect van kritisch koopgedrag”, interview in: CNV Akkoord, vol. 12, no.3, March 2002, pp.4-5

“Kunst als liefhebberij?!”, in: Roest, no.11, February 2002, pp.50-52

“Weldra sterft de Euro”, in: DGA, vol. 126, no.2, 12 January 2002, pp. 9-10

“Zelfs na jarenlang in de VS gewerkt te hebben, blijf ik me verwonderen over die Amerikaanse veerkracht en geestdrift” in: SQ, vol. 7, no. 1, January 2002, pp.58

“Euro moet politiek nog worden waargemaakt”, with L. Van der Maesen, in: De Volkskrant, 20 December 2001, p.7

“De politieke zwakte van de Euro”, in: Economisch magazine, vol.14,  nr. 5,  December 2001, pp.26-27

“Europa zal Euro betreuren”, In: Trouw, 29 November 2001, pp. 17
 
“ Euro dwingt EU tot politieke unie”, interview in: Reformatorisch Dagblad, November 5, 2001

“Zonder politiek geen Europees debat”, with Jacek Magala, In: De Volkskrant, October 17, 2001, p. 7

“ Het gelijk van een zonderling”, in: Safe, vol.20, no. 5, October 2001, pp.86-89

“Economisering”, Interview in: Humanist,  no. 10, October 2001, pp. 12-14

“Beschaving” in: Roodkoper, no .6, October 2001, pp.6-7

“Niemand neemt genoegen met de leegte”, interview in: United, Fall 2001, pp. 16-19

“De Nederlandse beschaving”, in: SQ, vol. 6, no.3, Fall 2001, p.58

“Welk belang prevaleert?” In: Economisch Statische Berichten Dossier ”Effecten en toekomst van MDW”, vol. 86, no. 4325, 27 September, 2001, p. 17

“Universitair reveil wil maar niet van de grond komen”, In: Student, vol. 37, June 2001, pp.1 and pp. 5

“Toentertijd: het Nederlandse belang bij de SER”, In: Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, vol. 5, nr. 5, May 2001

“Zonder prijskaartje”, In: Hervormd Nederland, vol. 33, no.5, May 2001, pp. 8-10

Interview by M.J. Franje in: de Nederlandse Staatscourant , May 2001

“Arm Europa!”, In: De Accountant (Koninklijke NIVRA magazine), vol.107, no. 7, pp. 370-371, March 2001

“Een eigen munt, een plek onder de zon”, Discussion with Bas Belleman in: Filosofiemagazine, no.1, volume 10, February 2001

“Eurodebat nog lang niet af”, In: Tijdschrift voor het economisch onderwijs, Periodiek van de Vecon, vol. 101, no.1, January/February 2001
 
“De Europese munt is gedoemd te mislukken” In: Het Financiële Dagblad, January 3, 2001, pp. 7

“Het trendgevoel van…Arjo Klamer”, interview in: Flora Focus, January 2001, pp. 24-25

“De economie van de kunst en de kunst van de economie”, In: Matching Art and Business, a project of Stichting Beheer Champion Gelderland , Ascolta Publishing 2001, Houten, pp. 11-24

“Universiteit moet academie durven zijn”. In: NRC Handelsblad, 4  September 2000
 
Review of  “Exit Poldermodel” by Lei Delsen,  In: Staatscourant, July 13, 2000, p.14

“De noodzaak van een academisch reveil”. In: Thema 3: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, vol.7, no.3, July 2000, p. 20

“Kunstwereld moet geldruif niet willen”. In: NRC Handelsblad, 20 May 2000, p. 7

“Het Andere Gezicht van Schaalvergroting”, In: Actueel, Ledenblad van de Zuivelcooperatie Campina Melkunie, volume 10, no. 5, March 2000, pp. 12-13

“Economie is een kunst”, In: Economisch Statistische Berichten, February 2000, p. 20
 
“Sociale en Culturele Waarden in Utopische gemeenschappen”,  in:  Medelingen XLIII, Frederik van Eeden-Genootschap, April 1999, pp.28-34

“Het Prijskaartje van Zorgeloosheid.” with Irene van Staveren. In: Jaarboek Emancipatie, Elsevier Bedrijfsinformatie, 1999, pp. 20-27

“Euro wordt Speelbal van Nationale Politici”, In: De Volkskrant, 28 December 1998

“Laat Europa maar eens een Politieke Eenheid worden”, Interview in: Medium, November 1998, pp. 20-23

“Wie stelt de echt belangrijke vragen over de euro?”, in: De Volkskrant, 16 April 1998

“Levenslang Leren”, In: Management Consultant, no. 1, March 1998, p. 49
 
“De beperkingen van een calculerende zorg”,  In: Zorg en Bedrijf, Ontwikkelingen in de Gezondheidszorg, vol. 26, Stichting Sympoz, 1998, pp. 7-11

“Wetenschap en Kenniseconomie”, In: Om de de Kwaliteit van het Onderwijs: Het Negentiende Jaarboek voor het Democratisch Socialisme, PvdA, 1998, pp. 129-144

“Economics, Culture and Rhetoric: a conservation with Arjo Klamer”, In: Estudos de Economia, vol.18, no. 3, 1998, pp.385-395

“Het eigenlijke strijdpunt is de identiteit van de bibliotheek- Arjo Klamer vindt het prima dat hij de verwarring alleen maar groter heeft gemaakt”, Interview in: Bibliotheek Blad, Vol. 2 (issue 12), 1998, pp. 24-26

“Arjo Klamer pleit voor onpraktisch onderwijs”, Interview in: Intermediair, Vol. 34 (Issue 4), 1998, p. 165

“Culturele dimensie struikelblok voor Europese Unie”, Christen Democratische Verkenningen 1/97: pp 33-35

“Een cultureel- economisch perspectief op de toekomst”, in: De Omslag, Sept. 1997, pp.19-21, Van der Weij, Hilversum

 “Een cultureel-economisch perspectief op de Wet op het Notarisambt”, in: Notariswet, Rechtszekerheid in een Vrije Markt. Amsterdam: Stichting tot de bevordering der Notariële Wetenschap, 1996

“Meeting Multicultural Management Challenges in a Global Business Environment”, Discussion in: United States-Netherlands Trade, Investment and Strategic Alliances, Conference Proceedings, Hofstra University, 1996, pp.137-145

“De Waarde van de Dood”, in: Midden in het Leven Staan wij in de Dood, Walter Carpay en Harry Heyink (red), Amsterdam, 1996, pp. 137-144

“De toekomst voor de Nederlandse Kunstenaar”,  in: Op Grondslag van Solidariteit, Roel Mulder red. Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, 1996

“De retoriek van de Globalisatie”, in: Economisch Magazine, 1996

“De sleutel tot een samenleving die werkt: wederzijds vertrouwen”, in: Eclaire 17, March 1996, pp. 81-83

“De PvdA als ‘goed gezin’ ”, Socialisme en Democratie 52, December 1995, pp. 543-545

“Wat verdient u eigenlijk?”, In: Jaargids 1996, Living Art.

“Leve Marx”, in: Voorlopig  (HN Magazine), January 1996.

“Religie in de Hedendaagse Economie”, in: Rekenschap 41, June 1994: pp. 92-96

“Geld als Maat”, in: Kunst en Educatie 4, October 1995, p. 11.

“Een pleidooi voor de wetenschap. . en tegen de onderwijsplannen”,  in: Facta, February 1995, pp.  2-4

Column SQ (quarterly), 2001-2002

Column Pro (monthly), 2000-2001

Column GPD bladen (bi-weekly), January 1996- January 2003

Column Quod Novum (bi-weekly), September 1996-1999

Column Economische Statistische Berichten  (unregularly), 1994

Column De Volkskrant (bi-weekly), January 1991 -December 1993

Column NRC (bi-weekly):  September 1988- September 1990


Research reports
“Nederland als corporatistische samenleving. Tijd voor een herwaarding?” In P. de Beer (ed.), Arbeidsverhoudingen onder druk.  Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Preadviezen 2013. With Erwin Dekker and Sander Geenen. 2013. Den Haag: Sdu Uitgevers.

“Complementary Currency Systems. Social and Economic Effects of Complementary Currencies” with L. Boonstra, E. Karioti, J.A. Do Carmo & S. Geenen, 2013, 31 pages.

 “Herwaardering ambachtscultuur hoofdzaak” with P. Kotipalli, L. Jiang, T. Fjeldsted & A. Mignosa, Stichting Economie & Cultuur, Erasmus University of Rotterdam, April 2013, 13 pages.

“Creatief vakmanschap in internationaal perspectief” with P. Kotipalli, L. Jiang, T. Fjeldsted, K. Goto & A. Mignosa, Stichting Economie & Cultuur, Erasmus University of Rotterdam, April 2012, 34 pages.

“Het verhaal van de Rotterdamse haven, een narratieve analyse”, with D. Kombrink, Stichting Economie & Cultuur, Erasmus University of Rotterdam, February 2004, 96 pages

“Wijzigingen in het Nederlandse kansspelbeleid”, rapport voor de Postcodeloterij, with Olav Velthuis, 14 pages, 2002

“Naar een vitaal theater: onderzoek theater aan de parade ‘s- Hertogenbosch”, with P.W. Zuidhof, Erasmus Centre for KCW, Rotterdam 2001

“Waarden en Normen, Waar kun je die Krijgen?”, with David Kombrink, Stichting Economie en Cultuur, 1999

“Over de Waarde van Kunst en Cultuur voor de Stedelijke Ontwikkeling van Arnhem”, with Buro Menno Heling.  Gemeente Arnhem, 1997

De Waarde van de Bibliotheek: Scenarios voor Tarifering, with Cees Joosse, NBLC, 1997


Book Reviews
“Boekbespreking: Jeremy Rifkin, The European Dream”, in: Vrij Nederland, 30 oktober 2004, pp. 61

Olson, P.J. & Zohreh Emami, Engendering Economics: Conversations with Women Economists in the United States, in: Review of Social Economy, vol. 62, no.4, 2004, pp. 558-561

Richard Szostak, Econ-Art: Divorcing Art from Science in Modern Economics, in: Journal of Economic Methodology, vol. 10, no.1, March 2003, pp. 87-90

Mark A. Lutz, Economies for the common good: Two centuries of social economics thought in the humanistic tradition, in: Journal of Economic Methodology, vol. 9, no.2, 2002, pp. 251-252

“De economie van liefde en seks”, review of  “Lusten en Lasten” by Maassen, van den Brink and Wim Groot,  In: Folia, September 2000, pp. 20-21

Frank de Vijlder. Natiestaat en onderwijs, in: Beleidswetenschap, vol. 1, 1997: p. 82

Francis Fukuyama, Trust, Basic Books, In: Trouw, 28 October 1995

M.J. Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse Kunstmarkt 1580-1700, In: Boekmancahier 21, December 1995, pp. 482-484

Lucienne Tomesen en Guy Vossen (red), Denken over Cultuur in Europa, 1994. In: International Spectator, June 1995, pp. 355-356

Herbert Solomon, Models of My Life, Journal of Economic Literature, 1992

William J. Barber (ed), Breaking the Academic Mould,  In: Review of Radical Political Economy, 1991

Richard Wolff and Stephen Resnick, Knowledge and Class, In: Review of Radical Political Economy, 1991

James Boyd White, When Words Loose Their Meaning, In: Research in the History of Economic Thought and Methodology, JAI Press, 1990

Antoin E. Murphy, Richard Cantillon: Entrepreneur and Economist, In: Journal of Economic History, 1989, pp. 744-745

William Breit and Roger W. Spencer: Lives of the Laureates,  In: Journal of Economic Literature

D. N. McCloskey, The Rhetoric of Economics, In: Quarterly Journal of Economic Speech, November 1986.  And in: Review of Radical Political Economy, forthcoming

David Warsh, Economic Complexity, In: Journal of Economic, History, 1986

David Stockman, The Triumph of Politics, In: De Groene Amsterdammer, July 2, 1986

Richard F. Kahn, The Making of Keynes' General Theory, In: History of Political Economy,  Summer 1986

Jan Pen, Among Economists, In: Intermediair (Dutch academic magazine), September 27, 1985

Daniel Hausman, The Philosophy of Economics, and Bruce Caldwell, Appraisal and Criticism in Economics,  In: Economics and Philosophy, October 1985, pp. 342-350
Non-published papers
“Everyday Versus Academic Rhetoric in Economics”, with Tim Leonard, November 1994, 20 pages

“Entrepreneurship as Discourse”, with Metin Cosgel,  November 1991, 25 pages

“The Amish Economy”, with Metin Cosgel, 1989