(2007) Van publieke naar gemeenschappelijke ruimte

Van publieke naar gemeenschappelijke ruimte”, in: AIR Stedelijkheid als rendement (Haarlem; Trancity), pp.102-117, 2007

 

Essays: Hilde Blank, Bernard Colenbrander, Arjo Klamer, Han Michel, Barrie Needham, ivan Nio, Henk Oosterling, Leeke Reinders en Pauline Terreehorst. Redactie: AIR / Arie Lengkeek en Patrick van der Klooster.

Stad en stedelijk leven gedijen alleen daar, waar in goede samenwer-king van overheid en markt de relatie tussen gebouw, gebruik en publieke ruimte vanzelfsprekend is. Maar als de overheid ‘niet meer toe komt’ aan zorgvuldige invulling en beheer van dat publiek domein en marktpartijen zich concentreren op de exploitatie van hun gebouwen, is de publieke ruimte het kind van de rekening.

Op initiatief van zestien private Rotterdamse opdrachtgevers wordt deze patstelling ontmaskerd. Marktpartijen zien in dat de waarde van hun vastgoed en de aantrekkelijkheid van de stad sterk gebaat zijn bij een goed functionerend openbaar gebied. Voor hen is de publieke ruimte niet langer de uitsluitende verantwoordelijkheid van de overheid. In het private initiatief van ondernemers, investeerders en bewoners ligt een enorme impuls voor de publieke ruimte besloten.

Full Text