Art & Culture

Research Projects

Art & Culture

Onwennige bedgenoten

door Arjo Klamer
NRC Handelsblad en Het financieel dagblad: 29 September 2005

De muren tussen culturele instanties en het bedrijfsleven brokkelen langzaam maar zeker af. Pioniers weten elkaar al te vinden. De aanstaande beleidsnota van de ministeries van OCW en EZ moet voor een stroomversnelling zorgen

Edo Dijksterhuis

Eigenlijk zat hij helemaal niet te wachten op een over zijn schouder meekijkende manager. Wim Pijbes, directeur van de Kunsthal, staat niet voor niets bekend als 'Rotterdamse koning van het opportunity-denken'. Hij kan het wel alleen af. Toch stemde hij toe toen hem werd voorgesteld eens van gedachten te wisselen met iemand uit het bedrijfsleven. 'Maar het moest wel iemand van Unilever zijn', was zijn voorwaarde. 'Dat zijn over het algemeen jonge mensen met een goede kijk op de wereld. En ze zitten in Rotterdam.'

Read more...

Art as a Common Good

 

 

Arjo Klamer1
May 2004, Presented at the bi-annual conference of the Association of Cultural Economics at Chicago, June 3-5 2004.

The custom in economics is to distinguish private from public, or collective, goods, and to leave it at that. The market (or the private sphere) is supposed to take care of the former and the government (or the public sphere) of the latter (but not in all cases: economists like to show that the market may do better in providing for some public goods such as light towers and clean air). Yet, what gets squeezed out in the juxtaposition of the private versus the public is arguably the most important class of goods of all, that is, the class of common goods, or the goods that are shared by a group of people in consumption and possession. I would like to suggest that art can be a private good, may be a collective good in some instances but is foremost a common good.

Read more...

Grenzen doen er toe

by Arjo Klamer
Economische Statistische Berichten, Utrecht, 2003, pp. 172-173.
Jaarboek 2002/2003 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
cat: practice of economics

De economische theorie heeft weinig met grenzen. Het beeld is van een grenzeloze wereld waarin rationele individuen opereren in een eindeloze keten van markten. Ergens aan het einde van het boek pas onderkennen we het feit dat er grenzen bestaan en dat we daarom een theorie van internationale betrekkingen nodig hebben. Maar waarom die grenzen er zijn? Een economische verklaring ontbreekt.

Read more...
Page 1 of 2