Art & Culture

Research Projects

Art & Culture

Social, Cultural and Economic Values of Cultural Goods

by Arjo Klamer1 formerly titled "Cultural Goods are Good for More Than Their Economic Value"

Cultural Economics, Japanese Association for Cultural Economics (3) 3: 17-38,

March 2003 & Cultural and Public Action, V. Rao and M. Walton, eds., Stanford University Press, 2004

 

It may be a bridge, a piece of wood. Or a temple, a windmill, a painting, a piece of furniture, a mask, jewel, bead. It may even be a language, a ritual, or a practice. Whatever it is, it differs from other goods because people may consider it a symbol of something — a nation, a community, a tradition, a religion, a cultural episode — and endow it with various meanings over and above its usefulness. They may ascribe to it artistic, aesthetic or sacred qualities. They may draw inspiration from it, or value it because it gives rise to hatred in some and antagonizes others. Let us say, then, that the good has cultural value in that it is a source of inspiration or symbol of distinction.

Therefore, we call it a cultural good.2

Read more...

Kritiek op de vaste boekenprijs

Geef het boek een kans: weg met de vaste prijs!

by Arjo Klamer
Het Friesch Dagblad,

3 May 2002

Angst alom. Nee, het gaat niet om massale ontslagen en ook niet om het verlies van sociale en democratische verworvenheden. Nee, het is de vaste boekenprijs die op de tocht staat. Als u niet eens wist dat die er was, welnu minister Jorritsma wil er vanaf en ze heeft de steun van de twee grote publieke onderzoeksbureau's die ons land rijk is, het Centraal en het Sociaal Cultureel Plan Bureau. Inmiddels lijkt iedereen die literatuur een warm hart toedraagt in rep en roer. Ook de hoofdredactie van deze krant heeft zich laten verleiden tot een vlammende veroordeling van de snode plannen van mevrouw Jorritsma. Het scheelt niet veel of ze wordt voor cultuur barbaar uitgemaakt.

Read more...
Page 2 of 2