Philosophy of Economics

Research Projects

Philosophy of economics

My first research interest concerned the nature of economics as a science. I have tried to interpret economics as a human science and to depict economists as real people with real lives trying to make sense of the economic world and, in the last century or so, of the system that the modeling practice has generated. Together with Deirdre McCloskey I have propagated a rhetorical perspective. In my book Speaking of Economics I developed the metaphor of the conversation to make sense of the world of economists.

Een argument tegen de verkoop van energiebedrijven

door Arjo Klamer
Tijdschrift voor Public Governance and Control: Forthcoming. Posted 15 mei 2009.
Of de verkoop van Nederlandse bedrijven aan buitenlandse bedrijven al dan niet een goede zaak is, hangt af van de waarden die we momenteel belangrijk vinden. Althans dat is wat een cultureel-economisch perspectief aangeeft. Gezien de situatie waarin de Nederlandse samenleving bevindt, wijst een afweging van belangwekkende waarden die met het al dan niet verkopen van Nederlandse energiebedrijven in het geding zijn uit dat de uitverkoop onwenselijk en onverstandig is.

Read more...

Klamer over liefde, en over morele boekhouding

Ik buig het hoofd voor die liefde

door Arjo Klamer
Trouw, 1 December 2007

Wederkerigheid is een begrip waar een econoom mee uit de voeten kan, ook als het om immateriële zaken gaat: jij doet iets voor een ander, de ander doet iets voor jou. Maar de observaties van Søren Kierkegaard over de ware liefde overstijgen deze vorm van morele boekhouderij op overrompelende wijze, zo ervaart econoom Arjo Klamer het althans. "Ik word daar stil van."

Read more...

Economie gaat over moraal [with Cees Veltman]

Econoom Arjo Klamer introduceert neotraditionalisme: Er is meer dan economie

door Cees Veltman
VolZin, October 2005

Arjo Klamer: "Ik de nieuwe Goudzwaard? Het zou me erg goed doen als ik zo gezien werd".

"Mijn punt als econoom is dat we gek gemaakt worden met de gedachte dat alles draait om de economie. De kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door andere dan economische waarden." Arjo Klamer is geen gewone econoom. Voor zijn collega's spreekt hij abacadabra omdat hij zich verzet zich tegen het marktdenken dat zij nog als vanzelfsprekend beschouwen. Hij introduceert een nieuwe stroming: het neo-traditionalisme als opvolger van het postmodernisme. "De parabel van de verloren zoon, die raakt me."

Read more...