Philosophy of Economics

Research Projects

Philosophy of economics

My first research interest concerned the nature of economics as a science. I have tried to interpret economics as a human science and to depict economists as real people with real lives trying to make sense of the economic world and, in the last century or so, of the system that the modeling practice has generated. Together with Deirdre McCloskey I have propagated a rhetorical perspective. In my book Speaking of Economics I developed the metaphor of the conversation to make sense of the world of economists.

Overvloed en onbehagen: Pleidooi voor een huiselijke economie: Dit is een bewerkte selectie uit In Hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen

door Arjo Klamer

Uitgeverij Ten Have, Kampen 2005.

"Economen kennen het begrip 'onbehagen' niet. Het gangbare economisch denken houdt zich vooral bezig met het probleem van schaarste. Maar dat betekent niet dat schaarste altijd economisch is. Wat als het probleem van Nederland eerder een gebrek aan wellevendheid is, of een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel? Dan zou je willen dat mensen ervoor kiezen om minder egoïstisch te leven en meer sociaal voelend." Arjo Klamer, hoogleraar economie, wil de econoom in ons een lesje leren. "Niet het management bepaalt de samenleving maar de oikos." Een pleidooi voor een economie "waar het haardvuur brandt".

Read more...

Handelen vanuit overtuiging

by Arjo Klamer
Lezing te Kampen, Theologische Universiteit Kampen,150-jaar 13 Februari 2004

Om te beginnen mijn felicitaties aan de mensen van deze universiteit. Ik voel me vereerd dat men mij gevraagd heeft om hier te mogen spreken. Ik zal dit proberen te doen in overeenstemming met de titel die ik aan mijn referaat heb meegegeven. Ik wil proberen om vanuit de overtuiging te spreken. Daarom sta ik niet achter de katheder. Ik probeer ook rekening te houden met wat ik zie als een gesprek met mijn co-referent.

Read more...

A Reevaluation of Values in Economics, Society and Economy

A Reevaluation of Values in Economics

by Arjo Klamer
Society and Economy, v. 21 n. 4, 2003
cat: culture, practice, moral

What if moral, social and cultural values were to play a critical role in economic processes? And what if we, economists, would pay them serious attention? What would follow? Would we be able to stick to the customary road of rational choice or is there another road to travel, like a road of evaluation? What obstacles, vistas and insights might we expect to run into if we were to choose that latter road?

Read more...