Philosophy of Economics

Research Projects

Philosophy of economics

My first research interest concerned the nature of economics as a science. I have tried to interpret economics as a human science and to depict economists as real people with real lives trying to make sense of the economic world and, in the last century or so, of the system that the modeling practice has generated. Together with Deirdre McCloskey I have propagated a rhetorical perspective. In my book Speaking of Economics I developed the metaphor of the conversation to make sense of the world of economists.

Bij leiderschap horen visie en creativiteit

by Arjo Klamer
De Twentsche Courant Tubantia, 4 April 2001

Leiderschap is in. Creativiteit ook. En visie want dat hoort weer bij leiderschap. Het bedrijfsleven is er vol van en ook bij de overheid gonst het van deze begrippen. Directeuren en projectmanagers moeten leiders zijn en daarvoor hebben ze visie nodig. En omdat vrijwel iedereen onzeker is over het eigen kunnen, verdienen consultants en conferentieorganisators bakken met geld met seminars en werkgroepen over leiderschap, creativiteit en visie.

Read more...

De morele economie van bezit Moreel eigendom

by Arjo Klamer
Economische Statistische Berichten, vol 85, no. 4281, November 17, 2000, p. 919.

 Van wie is de universiteit? Die vraag speelt veel door mijn hoofd in recente discussies over de aard van de universiteit. Is de universiteit van de bestuurders? Daar begint het sterk op te laten in de huidige bedrijfsmatige constructie. De bestuurders stippelen strategieen uit, en huren ons docenten in om de klanten, onze studenten dus, een dienst te bewijzen. Komt het van pas dan vragen ze ons advies. Dat lijkt duidelijk genoeg. De bestuurders zijn uiteindelijk verantwoordelijk. Of is de Raad van Toezicht dat? Of de minister? Wie het ook zijn moge, met vele collega's maak ik me kwaad. Wat denken die bestuurders wel? Die universiteit is toch van "ons", de docenten en, wat mij betreft, de studenten? Wij doen het eigenlijke werk; de universiteit is wat in de collegezalen, de laboratoria, onze hoofden en computers gebeurt. De bestuurders maken alleen mogelijk dat wij de universiteit kunnen maken tot wat zij is. Waarom zou de universiteit dan van hen zijn?

Read more...

De compassie van

door Arjo Klamer
SP Tribune, November, 1997
cat: moral, columns

Kerken die uitgeprocedeerde asielzoekers in tenten onderbrengen, burgers die hartstochtelijk vechten voor de familie Gümüs, een bisschop die het armenprobleem in Nederland aan de orde stelt, een dominee die voor verslaafden opkomt. Wat is er aan hand met de Nederlandse samenleving? Leven we niet in een verzorgingsstaat? Verdeelt Nederland zich in een arm en een rijk deel? Verzaakt de Nederlandse overheid haar plicht?

Read more...