Political Economics

Research Projects

Political Economics (Euro)

In the Netherlands I have been engaged in several political discussions, most prominently of those the discussion about the euro.  From the very beginning, in 1991, I have been questioning the validity of the idea of a single currency for such a variety of countries and economies. The recent euro crisis was an affirmation of those criticisms. The system, however, is tough and can withstand sanity and real forces for quite a while. In the end the euro will fall. It is a logical outcome. My main objective, however, is not the euro but to contribute to a discussion about what makes for a good society, and a good life.  I surmise that a good society and a good life depend more on the realization of social and moral values and that economic values are subordinate to those.

Europa is een achterhaald ideaal

by Arjo Klamer
Plus magazine, Nova TV, April 2004.

(deel 1)

Europa blijft een zielloze onderneming. Ondertussen grijpt dat grote Europa steeds meer in het dagelijks leven. Het is alsof er niets tegen te doen is, alsof Europa ons overkomt. "Het kan niet anders", roepen de verdedigers van steeds meer Europa, "Europa moet." De euro moest en nu moet er een grondwet komen. De macht van het Europese parlement moet uitgebreid worden, en het buitenlands beleid moet gezamenlijk gevoerd worden.

Read more...

We kunnen nog terug naar de gulden

by Arjo Klamer 

GPD bladen, 28 November 2003
De Gelderlander, 29 November 2003
Katholiek Nieuwsblad(21) 12/13 p.10, 19 December 2003

Kunnen we terug naar de gulden? Natuurlijk. We konden toch ook overstappen naar de gulden. Willen we het ook? denkt van wel.

De suggestie terug te keren naar de gulden is alleen al een taboe in bestuurlijk Nederland. "Ondenkbaar, die terugkomst van de gulden", roept men in koor. "Geen sprake van." "Een stap terug", zegt ook Wouter Bos van de PvdA. Alsof mensen die de gulden terugwillen (het merendeel van de Nederlanders, zo weet Maurice de Hond) sentimenteel zijn en dus irrationeel.

Read more...

De economische onzin van de Europese uitbreiding

by Arjo Klamer
GPD bladen, 1 October 2002
cat: Europe; columns


Nieuw Europa?

Europa moet groter. Althans dat lijkt de overheersende opvatting ondanks de bedenkingen in ons land. Maar moet het wel groter?
De uitbreiding lijkt nu vooral emotionele en politieke beweegredenen te hebben. “We zijn het aan de Oost-Europese landen verschuldigd” is het meest gehoorde argument. Het is een kwestie van solidariteit. Ook wordt beweerd dat de uitbreiding de politieke en economische stabiliteit van Europa dient. Zou het? Dat van die solidariteit klinkt goed, maar kan de Europese unie die aan? Het is als met onze houding ten opzichte van immigranten. Eerst overheersten de gevoelens van solidariteit en nu realiseren we dat je ook te solidair kan zijn.

Read more...

Afschaffing van spaarloonregeling is een verkeerd signaal

by Arjo Klamer
GPD bladen, 2 August 2002

Rekent u zich ook al rijk? Het kabinet heeft aangegeven van plan te zijn het bedrag dat u via uw werkgever gespaard hebt vrij te geven. Dus hoor je links en rechts hoe goed dat voor de economie is. Want juist nu de economie in het slop raakt, komt in één klap zes miljard euro vrij. Wordt dat geld in de economie gepompt, dan zou dat een mooie impuls zijn. Precies wat de dokter voorschrijft nu de economie wat kwakkelt. Je zou zeggen een pluim in de hoed van staatssecretaris van Eyck die met dit voorstel kwam.

Read more...

De uitdaging voor Balkenende

by Arjo Klamer
GPD bladen, August 2002

Balkenende heeft zijn strategisch akkoord met de LPF en de VVD. Het akkoord leest aardig. “Nederland moet veiliger, zorg en onderwijs beter, en de integratie in de samenleving sterker.” Het gaat in de eerste plaats om het herstel van vertrouwen, om veiligheid. De economie komt op de tweede plaats. In dat opzicht wijkt dit kabinet af van Paars. Maar kijk je door de mooie bedoelingen en teksten heen, dan verandert er niet al te veel. Dit kabinet heeft toch wel erg veel weg van Paars. Je vraagt je af waar de revolutie van 15 mei goed voor is geweest.

Read more...