Political Economics

Research Projects

Political Economics (Euro)

In the Netherlands I have been engaged in several political discussions, most prominently of those the discussion about the euro.  From the very beginning, in 1991, I have been questioning the validity of the idea of a single currency for such a variety of countries and economies. The recent euro crisis was an affirmation of those criticisms. The system, however, is tough and can withstand sanity and real forces for quite a while. In the end the euro will fall. It is a logical outcome. My main objective, however, is not the euro but to contribute to a discussion about what makes for a good society, and a good life.  I surmise that a good society and a good life depend more on the realization of social and moral values and that economic values are subordinate to those.

Arjo Klamer biedt andere kijk op toekomst Zeeuwse economie

Provinciale Zeeuwse Courant

GOES - Vanaf de tiende verdieping van een denkbeeldige flat, ziet de Zeeuwse economie er heel anders uit. Wegen die op de begane grond zo normaal lijken, blijken dan plots onlogisch. Zo ook de keuze voor een containerterminal. "Nederland moet toch spullen maken? Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook een virtuele economie hebben."

Het vereist een volslagen andere manier van denken, erkent professor Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op uitnodiging van de PvdA sprak hij deze week in Zierikzee in het kader van een reeks debatten over de Zeeuwse economie.

Een op het eerste gezicht abstract economisch verhaal, buigt hij snel om in een visie op de Zeeuwse economie.

Niet dat hij met pasklare oplossingen komt. Wel ontvouwt hij een denkrichting die tot nu toe in Zeeland niet is gevolgd.

Read more...

Geef het boek een kans: weg met de vaste prijs!

by Arjo Klamer
Het Friesch Dagblad, 3 May 2002

Angst alom. Nee, het gaat niet om massale ontslagen en ook niet om het verlies van sociale en democratische verworvenheden. Nee, het is de vaste boekenprijs die op de tocht staat. Als u niet eens wist dat die er was, welnu minister Jorritsma wil er vanaf en ze heeft de steun van de twee grote publieke onderzoeksbureau's die ons land rijk is, het Centraal en het Sociaal Cultureel Plan Bureau. Inmiddels lijkt iedereen die literatuur een warm hart toedraagt in rep en roer. Ook de hoofdredactie van deze krant heeft zich laten verleiden tot een vlammende veroordeling van de snode plannen van mevrouw Jorritsma. Het scheelt niet veel of ze wordt voor cultuur barbaar uitgemaakt.

Read more...